Hjärtkontroll

I en hjärtkontroll ingår följande:

  • Träff med hjärtspecialist, Dr. Anders Eriksson, kardiolog vid NUS.
  • Genomgång av ev. hjärtrelaterade problem vid träning.
  • Hjärt- och lungauskultation för koll om ev. blåsljud på hjärtat.
  • Vilo EKG med tolkning och förklaring, man kontrollerar då b.l.a. hjärtrytm, om det finns tecken på hjärtförstoring m.m
  • Blodtryck

Pris: 600 kr för dig som är medlem på Formtoppen, övriga 1100 kr.

Boka via receptionen på tel. 090-13 53 33

Dr. Anders Eriksson