Ett sundare och roligare liv

Genom att aktivt arbeta med friskvård hjälper vi dig att hålla dig frisk genom sunda levnadsvanor.

Till sunda levnadsvanor räknas kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor samt att undvika droger, alkohol och stress.

Vad innebär fysisk aktivitet som behandling?

Fysisk aktivitet kan ersätta eller komplettera läkemedel. Ibland består din behandling till största delen av fysisk aktivitet. När du rör dig mer och regelbundet sker förändringar i kroppen och hjärnan. Det gör att du orkar mer och mår bättre både fysiskt och psykiskt. Konditionen förbättras och du får starkare muskler. Det är också vanligt att du sover bättre, känner dig gladare och får lättare att hantera stress.

Förebygger och förbättrar sjukdomar

Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar, till exempel de här:

De positiva effekterna får du oavsett ålder eller tidigare erfarenheter av att vara fysiskt aktiv. Det är aldrig för sent att börja röra på dig och om du är otränad kommer du snabbt att bli fysiskt starkare.

Med ett recept på FaR får du 10% rabatt på träningskort hos oss