Ett sundare och roligare liv

Genom att aktivt arbeta med friskvård hjälper vi dig att hålla dig frisk genom sunda levnadsvanor.

Till sunda levnadsvanor räknas kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor samt att undvika droger, alkohol och stress.