Historia

 

Under senhösten 1994 öppnade Lars Hansson upp ett gym i Scandic Hotels lokaler på Teg i Umeå som fick namnet Formtoppen. Fem år senare flyttade Formtoppen från sina befintliga lokaler på Teg till Vasakyrkans källare. Där befann sig företaget i åtta år för att sedan i januari 2007 återigen flytta, denna gång till Norrlandsgatan 17. Nu hade vi äntligen lite större lokaler att röra oss i och Formtoppen har sedan dess successivt vuxit som företag och utökat träningsytan och sitt utbud inom friskvård allteftersom.

 

Hösten 2015 planerade vi att slå upp portarna till vår nya stora tränings- och friskvårdsanläggning ute på Östteg – Formtoppen Syd. Dessvärre blev vi offer för en långdragen byråkratiskt process och valde därmed att dra oss ur detta projekt. Vår omtyckta anläggning i centrum finns självklart kvar, som vi nu istället lägger extra stort fokus på att utveckla!